Banka Botërore ka aprovuar një paketë prej 1 miliardë dollarësh për Indinë duke siguruar mbështetje për popullsinë e saj të varfër.

Financimi do të shpërndahet në dy këste – 750 milion dollarë për vitin fiskal 2020 dhe 250 milion dollarë për vitin fiskal 2021.

“Përgjigja ndaj pandemisë Covid-19 në të gjithë botën ka kërkuar që qeveritë të praktikojnë distancimin shoqëror dhe të izolojnë vendet. Këto masa, të destinuara për të ngadalësuar përhapjen e virusit, megjithatë, kanë ndikuar në ekonomi dhe punë – veçanërisht në sektorin informal “, tha Junaid Ahmad, Drejtori i Vendit të Bankës Botërore në Indi.

” India, me bllokimin më të madh në botë, nuk ka qenë një përjashtim nga ky trend. Në këtë kontekst, transferimet e parave dhe shërbimet ushqimore do të ndihmojnë të varfërit dhe emigrantët  derisa ekonomia të rigjallërohet.