Pas shtatë vitesh nga reforma territoriale administrative që e përqendroi qeverisjen vendore në 61 bashki dhe 12 qarqe, sot Partia Demokratike, që në atë kohë e bojkoti, kërkon një hartë të re territoriale.

Kur ende socialistët dhe demokratët nuk janë ulur për të diskutuar propozimet dhe nëse ato do të shkojnë deri në ndryshimin e kushtetutës, ekspertët kërkojnë që ajo të mos përkthehet në një reformë që përllogarit përfitimin në vota po në funksion të cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve.

Për Shutinën dhe Haxhimihalin, i pazgjidhur mbetet roli që duhet të ketë niveli i dytë i qeverisjes, qarqet.

Korrigjimin e hartës së ndarjes territoriale, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë e sheh të nevojshme, pasi sipas saj në 2014 kritere si ai i dendësisë së popullatës, gjeografik, ekonomik dhe social nuk u respektuan njësoj.

Ndërsa për urbanistin Dritan Shutina domosdoshmëri është pavarësia financiare që njësitë e qeverisjes vendore duhet të kenë.