Gjykata e Lartë njoftoi hapjen e procedurës së aplikimit të kandidateve për në Gjykatën Kushtetuese.

 

Pas përfundimit të afatit të aplikimeve për një periudhe 30-ditore, Gjykata e Larta ia përcjell dosjet për vlerësim Keshillit të Emerimeve në Drejtësi.

 

Tre vende vakanta janë për në Kushtetuese të cilat duhet të plotësohen.

 

Vendet vakanta janë krijuar pas largimit të Vitore Tushës së cilës i mbaroi mandate 9-vjecar, Fatmir Hoxhës që u shkarkua në 2018 dhe Gani Dizdarit që u shkarkua në 2019.