Një ditë para nisjes së fushatës zgjedhore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i është drejtuar me një shkresë Kryeministrisë, ministrive, bashkive, partive politike dhe kandidatëve të pavarur.

KQZ u bën apel të gjithë drejtuesve të institucioneve publike të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të përmbushin detyrimet e tyre sipas Kodit Zgjedhor.

“Duke marrë në konsideratë raportet e para të depozituara nga monitoruesit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në përmbushje të përgjegjësive të veta dhe me qëllim për të përgatitur, zhvilluar dhe administruar zgjedhjet e datës 25 prill, i bën apel të gjithë drejtuesve të institucioneve publike të tregojnë vetëpërmbajtje e të përmbushin detyrimet e tyre sipas Kodit Zgjedhor lidhur me zbatimin e nenit 91 të ligjit nr. 10019, datë 28.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar…. “Ndalimi i përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore”, thuhet në shkresë.