Bordi i Autoritetit për Informim mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit i kërkon Kuvendit ndryshimin e ligjit për ish- bashkëpunëtoret e sigurimit.

 

 

Në një letër drejtuar kryetares Lindita Nikolla mësohet se Bordi e ka argumentuar kërkesën me faktin se disa politikanë të lartë që zbulohen se kanë qenë spiunë, nuk mund të deklarohen të tillë pasi ata kanë marrë vite më parë një çertifikate pastërtie nga komisionet e ngritura aso kohe, të njohura si Bezhani dhe Mezini.

 

 

Për të ilustruar këtë ngërç, autoriteti sjell shembullin e një politikani të lartë me inicialet I.M.

 

Ky i fundit del se ka qenë spiun, por nuk i cënohet dot karriera politike edhe pse ka bashkëpunuar me ish sigurimin.

 

Por ndërkohë për këtë çështje reagoi edhe zëdhënësi i ish-Presidentit Ilir Meta. Duke pranuar aludimet se mund të bëhet fjalë pikërisht për zotin Meta, zëdhënësi i tij ben thirrje që autoriteti të hapë menjëhere çdo dosje që pretendon se zotëron.

 

𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐞̈𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞̈ 𝐬𝐞̈ 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞̈𝐬 𝐬𝐞̈ 𝐟𝐮𝐧𝐤𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞̈𝐯𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐞̈ 𝐝𝐡𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐳𝐠𝐣𝐞𝐝𝐡𝐮𝐫𝐯𝐞 𝐪𝐞𝐧𝐝𝐫𝐨𝐫𝐞̈ 𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨𝐫𝐞̈Tiranë, 26 korrik 2022 – Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, institucion i pavarur, i krijuar për qëllime të informimit të individëve, institucioneve, studiuesve dhe mediave me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, ushtron prej 5 vitesh veprimtarinë e tij, bazuar në ligjshmëri, transparencë dhe bashkëpunim me institucionet shtetërore. Në kuadër të punës së përditshme me përpunimin e materialeve të ish-Sigurimit të Shtetit, së fundmi Autoriteti është ndeshur me informacione dhe të dhëna mbi një personazh me profil të lartë politik. Institucionit iu kërkua nëpërmjet postës elektronike që të verifikohej figura e shtetasit I. M. në dosje të klasifikuara të ish-Sigurimit të Shtetit. Konstatimi u shqyrtua me përgjegjësi dhe materialet u bënë të njohura për të gjithë anëtarët e zgjedhur. Me vendimin nr. 321, datë 26.07.2022 të Autoritetit, të dhënat iu përcollën Kuvendit të Shqipërisë.Për identifikimin e materialeve të tilla dhe informimin mbi to, Autoriteti kërkon të kthehet vëmendja te ndryshimet e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar dhe problematikat e vështirësitë e përsëritura në zbatimin e disa dispozitave.Konkretisht:𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞̈𝐯𝐞 𝐩𝐞̈𝐫𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐦𝐞̈𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐝𝐞𝐭𝐲𝐫𝐞̈, në zbatim të nenit 29, pika 4 të ligjit45/2015 i ndryshuar, ku parashikohet: “Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të emërohen ose ngrihen në detyrë në institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, kur Autoriteti administron apo i janë vënë në dispozicion dokumenti autentik origjinal i certifikatës së pastërtisë së figurës.” Pra, emrat e shqyrtuar më herët nga komisionet Mezini-Bezhani nuk verifikohen nga Autoriteti, me dispozitë ligjore. Nga ana tjetër, neni 29 pika 4 të ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, zbatohet vetëm për kërkesat për informim të paraqitura nga institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, dhe jo për kërkesat individuale për informim. Në këtë rast, Autoriteti nuk kushtëzohet nga normë urdhëruese dhe e jep dokumentacionin në administrim, siç rezulton nga verifikimi. Disa herë, (nëntor 2018, shkurt 2020, etj.), Autoriteti ka paraqitur propozime për ndërhyrje në ligj sa i takon dispozitës në fjalë, drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, KQZ, Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, bashkëkryetarëve të Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhor edhe OSBE-së. Shqetësimi është paraqitur së fundmi nga znj. Gentiana Sula, në seancën plenare të 21 korrikut 2022, gjatë raportimit të veprimtarisë për vitin 2021. Në këto rrethana, në rastet e shqyrtuara me përgjegjësi për subjektet A. D., Th. S., S. H., Xh. Sh., D. Ç., dhe I. M., Autoriteti e ka bazuar vendimmarrjen në kërkesën për emërim/ngritje në detyrë.Në rastet kur kërkesa për të njëjtët emra bëhet për verifikim figure, Autoriteti administron të gjithë dokumentacionin mbi personin në fjalë.Ngërçi e vë institucionin në pozitën që, një vendim i tij në përgjigje të kërkesës institucionale, deklaron se subjekti zotëron certifikatën e pastërtisë se figurës së tij nga komisione të mëhershme verifikuese.Vendimi tjetër, – i marrë në përgjigje të kërkesës individuale, – shprehet që po i njëjti subjekt rezulton me dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit.Të dy vendimet janë të ligjshme dhe në zbatim të ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar.I gjendur më shumë se një herë në situatë të tillë, Autoriteti vlerëson se çdo rrethanë apoinformacion i njohur nga vetë kërkuesi apo publiku, dhe për të cilën Autoriteti është në dijeni apo disponon informacion se ekziston, duhet të pasqyrohet dhe të jetë pjesë përbërëse e vendimit në pjesën përshkruese dhe arsyetuese të secilit vendim.Kuvendit të Shqipërisë i është kërkuar të ndërhyjë për zgjidhjen e kësaj situate, ku dokumentacioni i funksionimit të komisioneve të mëparshme është jo vetëm me mangësi fizike dhe të anës formale, por në disa raste ka rezultuar i pasaktë në verifikimet e kryera nga Autoriteti në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.Përmirësimi i ligjit ndihmon kryerjen e proceseve të punës me përgjegjësi, integritet dhe transparencë, për ruajtjen e besueshmërisë së institucionit për shoqërinë shqiptare dhe partnerët ndërkombëtarë, për sa kohë që figurat e verifikuara për emërim, ngritje në detyrë apo si të zgjedhur qendrorë e vendorë, luajnë rol të rëndësishëm në vendimmarrje dhe politikat publike.𝐒𝐞̈ 𝐝𝐲𝐭𝐢, 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐤𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐞̈𝐯𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐭𝐞𝐭𝐞̈/ 𝐤𝐫𝐲𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞̈ 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤𝐢𝐞 dhe angazhimi minimal i subjekteve politike, për zbatimin e nenit 30 të ligjit 45/2015, i ndryshuar.Në zgjedhjet parlamentare të qershorit 2017, nga 18 parti politike të regjistruara, vetëm dy të tilla, (përkatësisht PDIU, 144 emra dhe Aleanca Popullore për Drejtësi, 141 emra) paraqitën kërkesë për verifikim të kandidatëve për deputetë.Për zgjedhjet parlamentare të prillit 2021, vetëm katër subjekte politike (Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare, Partia Bindja Demokratike, Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Evropiane, (ABDE), Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë), gjithsej 61 kandidatë, morën në konsideratë këtë proces të rëndësishëm për integritetin e zgjedhjeve.Autoriteti i është drejtuar me shkresë të gjitha partive politike të regjistruara në zgjedhje (31gjithsej) që, në zbatim të nenit 30 të ligjit 45/2015, i ndryshuar, të bashkëpunojnë me institucionin për përmbushjen e detyrave për verifikim të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Shqipërisë, kryetarë bashkish dhe kryetarë këshilli qarku.Për zgjedhjet parlamentare 2017 dhe 2021, nga Autoriteti u verifikuan 446 kandidatë përdeputetë, ku 441 rezultuan pa dokumente dhe 5 kandidatë për deputetë figuruan bashkëpunëtorë në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit.Autoriteti kërkon të shqyrtohen me prioritet problematikat e ngritura në vite sa i takon verifikimit të figurës së zyrtarëve që emërohen, ngrihen në detyrë dhe përfaqësuesve politikë që marrin pjesë në fushata zgjedhore qendrore e vendore, të cilët kanë impakt të drejtpërdrejtë në politikat publike në vend.Autoriteti siguron shoqërinë shqiptare, grupet e interesit, institucionet dhe partnerët, që do të vazhdojë të kryejë me integritet, transparencë dhe përgjegjësi institucionale detyrat e ngarkuara nga ligji, për zbardhjen e së shkuarës komuniste, në funksion të së ardhmes dhe konsolidimit të demokracisë.

Subscribe kanalin tonë në Youtube për të mos humbur asnjë video të re