Prokuroria e Përgjithshme do të monitorojë sjelljen e të burgosurve duke kontrolluar  kartelat e tyre në të cilën shënohet çdo sjellje e tyre, vendime  gjyqësore, përfitim ulje dënimesh apo kërkesa penale.

Report Tv mëson se prej pak ditësh pas një dakordësie me Drejtorinë e Burgjeve, prokurorët mund të kontrollojnë kartelat e institucioneve të burgjeve për të monitoruar zbatimin e vendimeve gjyqësore, sjelljen e të dënuarve si dhe të dhëna sensitive.

Sipas dokumentit të siguruar nga ReporTv thuhet “Prokuroria ka të drejtën e hyrjes aksesit në bazën e të dhënave “Menaxhimi i Informacionit të Sistemit Penitenciar”, të administruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, për të siguruar të dhëna nëpërmjet konsultimit dhe marrjes së kopjeve ekstrakteve elektronike të regjistrave dhe/ose dokumenteve shoqëruese si më poshtë:

a) në regjistrat dhe në dosjen elektronike të të paraburgosurit në IEVP, përfshi edhe të dhënat sensitive.

b) në regjistrat dhe në dosjen elektronike të të dënuarit në IEVP, përfshi edhe të dhënat sensitive.

a) në regjistrat dhe në dosjen elektronike të të paraburgosurit në IEVP, përfshi edhe të dhënat sensitive.

b) në regjistrat dhe në dosjen elektronike të të dënuarit në IEVP, përfshi edhe të dhënat sensitive.

Ky akses i prokurorëve në sistemin e burgjeve do të përfshijë edhe atë të regjimit të posaçëm 41-bis sipas burimeve për Report Tv.

Aktualisht në statistikat e fundit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve deri në fillim shkurt 2021 të dënuar në qeli në shkallë vendi janë 2276 dhe të paraburgosur 2332 persona.

Ky akses i prokurorëve në sistemin e burgjeve do të përfshijë edhe atë të regjimit të posaçëm 41-bis sipas burimeve për Report Tv.

Aktualisht në statistikat e fundit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve deri në fillim shkurt 2021 të dënuar në qeli në shkallë vendi janë 2276 dhe të paraburgosur 2332 persona.

a) në regjistrat dhe në dosjen elektronike të të paraburgosurit në IEVP, përfshi edhe të dhënat sensitive.

b) në regjistrat dhe në dosjen elektronike të të dënuarit në IEVP, përfshi edhe të dhënat sensitive.

Ky akses i prokurorëve në sistemin e burgjeve do të përfshijë edhe atë të regjimit të posaçëm 41-bis sipas burimeve për Report Tv.

Aktualisht në statistikat e fundit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve deri në fillim shkurt 2021 të dënuar në qeli në shkallë vendi janë 2276 dhe të paraburgosur 2332 persona.