Gjesti i Shqipërisë për të dërguar 30 mjekë dhe infermjerë për të shërbyer në Itali, është mikëpritur pozitivisht nga fqinjët tanë, duke shkaktuar një reaksion popullor.

Pëpos publikimeve të shumuta, qëndrimeve politike dhe mediatike, qytetarët italianë kanë shprehur një interes të veçantë.

Në të gjitha listimet, duket se trendet italiane kanë shfaqur vëmendje për Shqipërinë.