Task Forca e Kapitullit 35 të Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian (NKEU) u bëri thirrje autoriteteve të Serbisë dhe Kosovës që të krijojnë një bashkëpunim të drejtpërdrejtë dhe efektiv në luftën kundër përhapjes së pandemisë së korona virusit.

Kapitulli 35 ftoi për krijimin e kanaleve të komunikimit në lidhje me krizën në Serbi dhe Kosovë, i cili do të lejonte shkëmbimin e informacionit në shkallën e pandemisë në baza ditore.

“Ne gjithashtu nxisim autoritetet kompetente të vendosin procedura për bashkëpunimin në kuadër të objekteve mjekësore dhe ekipeve mjekësore, si dhe procedurat për ndihmë të ndërsjelltë në trajtimin spitalor të pacientëve të infektuar me virus koronar”, thuhet në deklaratë, cituar nga media e Beogradit.

Kapitulli 35 theksoi nevojën për të rregulluar regjimin e lëvizjes midis Serbisë dhe Kosovës në mënyrë të tillë që të lejojë lëvizjen e papenguar të ambulancave dhe ekipeve mjekësore.

Propozohet gjithashtu që të lejohet kalimi i mallrave të konsumit, në veçanti ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, dezinfektuesve dhe nevojave të tjera për një jetë normale.

“Një qasje e përbashkët dhe bashkëpunimi aktiv në luftimin e pandemisë në Serbi dhe Kosovë mund të kontribuojnë ndjeshëm në pajtimin e dy shoqërive, dhe sigurisht që kjo mundësi nuk duhet të humbasë”, u  theksua nga Task Forca e Kapitullit 35.

Deklarata kujton se pandemia ka treguar se përhapja e sëmundjes shkon përtej kufijve, origjinës kombëtare dhe etnike ose përkatësisë fetare të të sëmurëve dhe mund të tejkalohet vetëm përmes veprimit, bashkëpunimit dhe solidaritetit të përbashkët.

Gjithashtu u theksua se bashkëpunimi është i nevojshëm, para së gjithash, për shkak të njerëzimit dhe përgjegjësisë ndaj jetës njerëzore gjatë kohërave të vështira.