Kostot që po lë pas pandemia janë të larta dhe veçanërisht në sektorin e transportit, i cili është tërësisht i paralizuar. Ndaj dhe operatorët e fushës kanë kërcënuar me rritje të çmimit të biletave për përballimin e tyre. Por qeveria dhe bashkia duket se nuk do të lejojnë që një gjë e tillë të ndodhë për qytetarët, ndërsa shtrohet nevoja e një pakete ndihme për këtë sektor.

Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor fali taksën vjetore për 7400 automjete të transportit publik, si një masë e parë, që i vjen në ndihmë sektorit. Ata që e kanë paguar për këtë vit do tu zbritet nga vlera për vitin pasardhës

Gjithsesi situata e shkaktuar nga COVID vjen edhe si një mësim, për të ridimensionuar këtë sektor.

Pas turizmit, transporti mbetet një pikë kritike  që ka nevojë për më shumë mbështetje financiare.