Ulja e numrit të gjyqtarëve të apelit ka shtuar kohën e shqyrtimit të çështjeve gjyqësore.

Ky është një nga përfundimet e nxjerra nga një studim qe ka përfshirë të gjitha gjykatat e shkallës së dytë.

 

Afro 60 përqind e gjyqtarëve që i janë nënshtruar vettingut nuk e kanë kaluar atë, e për pasojë qytetarët janë detyruar të presim më gjatë për vendimet e formës së prerë.

 

Kryetarja e keshillit të lartë gjyqësor Naureda Llagami u shpreh se do punohet për të plotësuar boshllëqët e krijuara nga vetingu

 

Ndërkohë Ambasadorja e vendeve te uleta në Tiranë , u shpreh se transpareca gjyqësore është pjesa kyce për besimin në Drejtësi .

 

 

GUUSJE KORTHALS ALTES 

 

AMBASADORE E VENDEVE TE ULETA NE TIRANE

 

 

“Per te krijuar nje sistem efikase dhe te besueshme gjyqesore duhet te ketë transparence  , ky është një nga elementet kryesore te integrimin europian .Duhet ti japim Investime dhe vemendjen e  duhur per te pasur një sistem gjyqësore me te këtë besimplotë. Trasparenca gjyqësore eshte  pjesa kycë  I besimit te plote drejt sistemit .”

 

Sipas të dhenave nga viti 2016, DERI  në vitin 2019 kohëzgjatja e shqyrtimit të një çështje në gjykatën e apelit në Tiranë  është rritur me afro 130 ditë.

 

Kjo gjykatë sot ka 17 gjyqtarë nga 30 që duhet të kishte si rregull në organikë.

Subscribe kanalin tonë në Youtube për të mos humbur asnjë video të re