About us

Pjesë e misionit tonë është informimi juaj në çdo moment për ngjarjet lokale, nga vendi, rajoni dhe bota. Ne kujdesemi që informacioni të jetë i pa-anshëm, realist dhe etik, ku në qendër të vëmendjes jeni JU dhe interesi JUAJ. Ne nuk pajtohemi me mediat ç’edukuese që e përdorin median si arme politike duke u vendosur ne rolin e fabrikës së mashtrimeve për interesa të ngushta.

Ne besojmë tek vlerat e një shoqërie, tek vlerat e familjes dhe të moralit, ndaj dhe i promovojmë këto vlera. Berati.TV nuk përmban banalitete ndaj është i përshtatshëm për të gjithë familjen tuaj.

Lajmi juaj, është detyrimi ynë!