Aishja r.a e pyet profetin Muhammed a.s: Çfarë duhet te them ne naten e Kadrit?