Arrogntët e përmendur në Kur'an! Pronarët e vreshtave në suren Kehf! Çfarë ndodhi me ta?