Idenë e nisur që në fillim të mandatit të dytë dhe të harruar në mes në vitin 2019, të pagëzuar si platforma e bashkëqeverisjës “Shqipëria që duam”, qeveria “Rama” do ta kthejë në agjenci, madje duke i dhënë kompetenca që duket se dublojnë ato të prokurorisë, që kanë të bëjnë pikërisht me hetimin.

“Agjencia, në bashkëpunim me institucionin e administrates shtetërore, heton kryesisht të gjitha faktet dhe vlerëson të gjitha rrethanat e nevojshme për kontrollin e veprimtarisë administrative të institucionit të administratës shtetërore. Kur është e nevojshme kryerja e hetimeve të thelluara për konstatimin e fakteve të nevojshme të çështjes, titullari i institucionit, me paraqitjen e kërkesës së Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë, miraton krijimin e një grupi pune, pjesë e të cilit do të jenë personat e ngarkuar nga drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë sipas përcaktimit në kërkesë”.

Agjencia është nën varësinë e kryeministrit, që emëron dhe drejtuesin e saj. Ligji i posaçëm për funksionimin e saj u miratua në mbledhjen e parë të qeverisë “Rama 3”. Mes kompetencave, gëzon të drejtën e masave disiplinore për funksionarët e institucioneve që shkelin vendimet e saj, deri në largim nga puna. Agjencia për Bashkëqeverisjen gjithashtu, mund t’i propozojë ministrit përgjegjës ose Kryeministrit lirimin nga detyra të titullarit të organit administrative: “Çdo person që shkel dispozitat e këtij ligji dënohet me gjobë, si më poshtë:
a) Institucioni i administratës shtetërore nga 10 000 derinë 60 000 lekë;
b) Nëpunësi publik ose titullari i institucionit publik, brenda personit juridik, i cili është përgjegjës për shkeljen, nga 30 000 derinë 80 000 lekë.

Marredhënien institucionale me publikun, kryeministri Edi Rama duket se e ka të panegociueshme në këtë mandat të tretë: “Nuk është opsionale. Projektligji çon në një nivel tjetër këtë marrëdhënie, duke i hapur rrugë ndërmjetësimit puhblik si një alternativë për të zgjidhir mosmarrëveshje administrative”.

Projektligji për Agjencinë e Bashkëqeverisjes parashikon edhe një sistem vlerësimi ku qyetetarët do mund të japin notën e tyre për shërbimet dhe drejtuesit e institucioneve të cilave u janë drejtuar, që duket se do të ndikojnë dhe në fatin e tyre.(A2)