Bashkimi Evropian po përgatit një paketë të projekteve mjedisore të Axhendës së Gjelbër për vendet e Ballkanit Perëndimor, për të cilat Komisioni Evropian dhe Përfaqësuesi i Lartë për Politikën e Jashtme do të punojnë së bashku, nënvizon dokumenti i miratuar “Politika e gjelbër evropiane”.

Dokumenti, i cili u dërgua nga Komisioni në Parlamentin Evropian dhe Këshillin Evropian, parashikon partneritete ekologjike dhe energjetike me këto vende me qëllim të zvogëlimit të varësisë nga teknologjitë e ndyra si qymyri dhe nafta.

Megjithëse ende nuk janë përcaktuar asnjë projekt specifik, as shuma përfundimtare që do të caktohet për këtë qëllim, dokumenti thotë se të paktën 25 përqind e të gjitha fondeve për rajonin do të drejtohen për projekte mjedisore si energjia e erës, panelet diellore, elektromobiliteti dhe masa të tjera.

Kjo do të nënkuptojë se rajoni do të ketë miliarda euro në grante dhe kredi me norma interesi shumë të ulëta që mund të “shpërthejnë” fitimet e tij në periudhën pesë-vjeçare të ardhshme.

“Shkaqet e ndryshimit të klimës dhe humbjes së biodiversitetit janë globale dhe nuk kufizohen nga kufijtë kombëtarë. BE mund të përdorë ndikimin, ekspertizën dhe burimet financiare për të shtyrë fqinjët dhe partnerët e saj për t’u bashkuar me një veprim të qëndrueshëm”, thuhet në dokument.

Qëllimi përfundimtar i këtyre masave është, siç është theksuar, që deri në vitin 2050 Evropa do të jetë neutrale ndaj karbonit, domethënë nuk do të lëshojë më shumë dioksid karboni në atmosferë sesa sasia që mund të thithë.

Synimi është që Evropa të lëshojë 55 përqind të dioksidit të karbonit deri në vitin 2030, në krahasim me 1990, me qëllim që ta zvogëlojë atë në 50 përqind.

Në analizën e tij, Këshilli Evropian për Punë të Jashtme tregon se ekzistojnë të paktën katër arsye pse Bashkimi Evropian duhet të përfshijë Ballkanin Perëndimor.

Sipas tyre, sistemet energjetike të Ballkanit dhe BE-së tashmë janë lidhur, dhe integrimi i mëtejshëm do të vazhdojë gjithsesi.

Përveç kësaj, ata theksojnë se Ballkani Perëndimor tashmë ka një rrjet të zhvilluar të burimeve të rinovueshme të energjisë, siç janë hidrocentralet, kapaciteti i të cilave mund të zgjerohet më tej.

Gjithashtu, një politikë e harmonizimit të çmimeve të energjisë mund të lërë jashtë këtë rajon, skenar që ata këshillojnë ta shmangin.