Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog

(Roli i kalcium bllokuesve)

Dihet mirë se presioni i lartë i lartë i gjakut (HTA) mund të shkaktojë dëmtime në veshka dhe se dëmtimi i veshkave mund të rrisë presionin e gjakut, duke çuar kështu në një cikël vicioz. Kontrolli i HTA mund të ndihmojë në parandalimin e dëmtimit të veshkave.

Bllokuesit e kanaleve të kalciumit (CCB) janë agjente antihipertensiv te përdorur gjerësisht. Disa studime tregojnë se bllokuesit e kanaleve të kalciumit të tipit T (CCBs të tipit T) janë më të mirë se CCB të tipit L në uljen e presionit glomerular dhe mbrojtjen e veshkave . Reduktimi i presionit glomerular është një strategji kryesore për zvogëlimin e proteninurisë në pacientët me hipertension . Për të ulur presionin glomerular, së pari duhet të kontrollohen në mënyrë efektive HTA dhe rezistenca arteriolare në arteriolat eferente . Antagonistët e sistemit renin-angiotensin (RAS) luajnë një rol të rëndësishëm në presionin e gjakut dhe funksionin e veshkave. Receptorët e tipit 1 të angiotensinës II lokalizohen si në arteriolat aferente ashtu edhe ato efferente , dhe bllokuesit e receptorëve të angiotenzinës II (ARB) dhe frenuesit e enzimës konvertuese të angiotenzinës (ACEI) zvogëlojnë proteinurinë. Sidoqoftë, fenomeni i shmagjes se aldosteronit: “aldosterone escape” mund të shfaqet pas administrimit të ARB ose ACEI, dhe përqendrimet e larta të aldosteronit në plazmë mund të përkeqësojnë dëmtimin e enëve të veshkave, sklerozën glomerulare dhe fibrozën intersticiale të veshkave dhe të zvogëlojnë efektet terapeutike të agjentëve antihipertensivë .

Gjithnjë e më shumë prova tregojnë një rol të rëndësishëm për bllokuesit e kanaleve të kalciumit të tipit T në gjëndrën mbiveshkore që mund të ketë lidhje me lirimin e aldosteronit . Për më tepër, CCB-të e reja të tipit T, përfshirë benidipinën, efonidipinën dhe nilvadipinën, janë zhvilluar dhe përdorur . CCB-të e tipit T zgjerojnë arteriolat eferente dhe aferente; zvogëlojnë presionin glomerular të kapilarëve, aldosteronin dhe proteinurinë; dhe luajnë një rol në parandalimin e dëmtimit të veshkave dhe mbrojtjen e funksionit renal . Efektet frenuese të CCBs të tipit T në sintezën dhe sekretimin e aldosteronit mund të luajnë një rol në mbrojtjen e funksionit renal.

Për shkak të faktorëve të mësipërm, vetëm një numër i kufizuar i studimeve të pavarura janë në dispozicion. Kështu, është e vështirë të përcaktohen efektet e dobishme të CCB-ve të tipit T, CCB-ve të tipit L ose antagonistëve të RAS-it në funksionin renal dhe aldosteronin nga studimet individuale. Për këtë arsye, një rishikim sistematik dhe meta-analizë mund të ndihmojë në sqarimin e kësaj çështjeje dhe të përcaktojë nëse efektet mbrojtëse të tipit T CCB në funksionin renal janë më efektive se L-tipi CCBs ose antagonistët e RAS.

Ne nje analize studimore te Xue Li e bp. te publikuar ne Plos one. deshmohet se CCB të tipit T, CCB të tipit L dhe antagonistët e RAS mund të mbrojnë funksionin renal në popullatat hipertensive. Këto efekte mund të shpjegohen pjesërisht nga efektet antihipertensive të këtyre agjentëve. Midis këtyre agjentëve, CCBs të tipit T është më efektive se CCBs të tipit L në mbrojtjen e funksionit renal, por nuk ndryshojnë nga antagonistët e RAS. Sidoqoftë, efekti frenues i proteinurisë së antagonistëve të RAS ishte absolutisht superior ndaj CCB të tipit T. Ky rishikim sistematik dhe meta-analizë siguroi një ekzaminim të plotë të literaturës në lidhje me efektet e CCB-ve të tipit T kundër dëmtimit të veshkave dhe ofroi njohuri të reja për mjeket specialist dhe ata që merren me parandalimin e dëmtimit të veshkave dhe mbrojtjen e funksionit të veshkave në popullatat me hypertension.