Departamenti Amerikan i Shtetit, në raportin mbi të drejtat e njeriut në botë për vitin 2018, vlerëson se nuk ka progres në ndëshkimin e krimit dhe korrupsionit në Shqipëri.

 

Zyrtarët, politikanët, gjyqtarët dhe personat me interesa të fuqishme biznesi shpesh ishin në gjendje të shmangnin ndjekjen penale. Në përgjigje të kësaj, autoritetet kanë ndërmarrë një veting të monitoruar ndërkombëtarisht të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe kanë skualifikuar një numër të konsiderueshëm zyrtarësh për pasuri të pashpjegueshme ose lidhje me krimin e organizuar.

 

Më tej thuhet se megjithëse kushtetuta parashikon një gjyqësor të pavarur, presioni politik, frika dhe korrupsioni penguan që gjyqësori të funksionojë në mënyrë të pavarur dhe efikase.

 

DASH gjithashtu vlerëson se Ministria e Drejtësisë në përgjithësi nuk ka ndjekur me forcë masat disiplinore kundër gjyqtarëve. Kur e bëri këtë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk pranoi të miratonte masat.

 

“Korrupsioni i policisë mbeti problem. Shumica e ankesave kanë pohuar dështimin për të vepruar, veprimin arbitrar, abuzim të zyrës, ose shkelje të procedurave standarde të operimit. Nëpërmjet muajit gusht, SIAC ka paraqitur 77 shkelje administrative, duke rekomanduar 133 policë për procedime disiplinore dhe ka referuar gjashtë raste për ndjekje penale. Policia nuk e ka zbatuar gjithmonë ligjin në mënyrë të barabartë. Shoqatat personale, lidhjet politike ose kriminale, infrastruktura e dobët, mungesa e pajisjeve dhe mbikëqyrja e papërshtatshme shpesh ndikuan në zbatimin e ligjit. Udhëheqja e dobët ka kontribuar në korrupsionin e vazhdueshëm dhe sjelljen joprofesionale. Autoritetet vazhduan të bëjnë përpjekje për t’i adresuar këto probleme duke rinovuar objektet e policisë, dhe duke nxjerrë në pah publikisht masat antikorrupsion. Ministria e Brendshme ka krijuar një sistem të verifikimit të zyrtarëve të sigurisë, por asambleja nuk ka ndarë fonde për ta mbështetur atë. Mosndëshkimi mbeti një problem serioz, megjithëse qeveria bëri përpjekje më të mëdha për ta trajtuar atë, veçanërisht duke rritur përdorimin e  kamerave për të dokumentuar dhe ndjekur penalisht sjelljen e keqe të policisë.”