Asnjë barazi gjinore nuk është arritur ende në asnjë vend anëtar të BE, paralajmëruan eurodeputetët këtë javë në një debat mbi sfidat për të ardhmen e të drejtave të grave me rastin e 25 vjetorit të Deklaratës dhe Platformës së Veprimit të Pekinit.

Gratë dhe burrat nuk janë të përfshirë në mënyrë të barabartë në proceset e vendimmarrjes në të gjitha nivelet, u theksua në debatin e mbajtur të mërkurën dhe rezolutën e miratuar nga eurodeputetët të enjten.

Në shumicën e vendeve evropiane, “në kabinetet e qeverive, parlamenteve, administratës publike, grupeve të punës COVID-19 dhe bordeve të ndërmarrjeve, një shpërndarje e barabartë e fuqisë midis burrave dhe grave nuk është arritur ende”, tha rezoluta.

Gratë duhet të jenë agjente të ndryshimit

“Tavan xhami” do të thotë paaftësia e grave për të përparuar në punë më të larta dhe më të paguara.

Frances Fitzgerald i Partisë Popullore Evropiane (EPP) vuri në dukje se përpjekje shtesë duhen nga shoqëria në tërësi për të “rritur numrin e grave në pozicione drejtuese, ku ato aktualisht janë pothuajse inekzistente”.

Duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në jetën publike dhe politike, Helena Dalli, një përfaqësuese e Komisionit Evropian dhe Komisionerja Evropiane për Barazinë, tha se gratë duhet të “veprojnë si agjente të ndryshimit”.

Eurodeputetët ranë dakord mbi nevojën për të arritur përfshirjen e barabartë të grave dhe burrave në të gjitha fushat e shoqërisë dhe ekonomisë.

Gratë gjithashtu janë të nënpërfaqësuara në pozicionet drejtuese në luftën kundër krizës së klimës, pavarësisht se shfaqin shqetësime më të mëdha për mjedisin dhe ekologjinë sesa burrat, tha rezoluta.

Parlamenti vuri në dukje se barazia gjinore është e nevojshme për të menaxhuar ndryshimin e klimës dhe se vajzat si aktivistja e re Greta Thunberg janë aktorë të fuqishëm në arritjen e progresit mjedisor.

“Barazia gjinore është e nevojshme në luftën kundër krizës së klimës dhe BE duhet të kujdeset për barazinë gjinore dhe klimën në të njëjtën kohë,” tha Helene Fritzon (Social Demokratët).

Fuqizimi i grave në të gjithë botën

Deputeti i Gjelbër Pierrette Herzberger-Fofana po kërkon që KE “të krijojë një lidhje më të fortë midis luftës kundër ndryshimit të klimës dhe politikave të barazisë”.

 Deklarata dhe Platforma e Veprimit e Pekinit u miratuan në 1995, në Konferencën e Katërt Botërore për Gratë, organizuar nga Kombet e Bashkuara.

Qëllimi i tyre kryesor është të fuqizojnë gratë në të gjithë botën dhe të arrijnë barazinë në fusha të tilla si ekonomia, shëndetësia, shpërndarja e energjisë, mjedisi dhe dhuna.

Parlamenti Evropian planifikoi të shënonte 25-vjetorin e Deklaratës së Pekinit me ngjarje në vitin 2020, por këto aktivitete u shtynë për shkak të pandemisë COVID-19.