Bashkiakë të Nju Jorkut votuan të premten për të hequr përjashtimin nga programi i vaksinimit në shkolla të bazuara në religjion. Pas miratimit të Ligjit, ka pasur një mosmarrëveshje midis mbështetësve të lëvizjes kundër vaksinimit dhe mbrojtësve të tij.

“Nuk dihet nëse në Torah, Bibël, Kur’anin apo ndonjë literaturë tjetër fetare, thuhet se ndalohet vaksina”, tha Dinovitz i Bronks, i cili është autori i projektligjit.

Guvernatori i Nju Jorkut, Andreë Kuoom, i cili nënshkroi ligjin vetëm pak orë pas miratimit, theksoi se “shkenca është e qartë për atë se vaksinat janë të sigurta, efektive dhe që është mënyra më e mirë për të mbrojtur fëmijët”.

Kalifornia, Misisipit, Virxhinia Perëndimore, ndaluan gjithashtu përjashtimet nga programi i vaksinimit për fëmijët e moshës shkollore.

Përjashtime të ngjashme janë të pranishme në 45 shtetet e tjera federale, por deputetët në disa prej tyre kanë filluar të punojnë në heqjen e tyre.

Ligji i ri u jep nxënësve një afat kohor për të treguar dëshmi të vaksinimit pas mbërritjes në shkollë. Nëse nuk kanë dëshmi, ata mund të refuzohen të hyjnë.