Në ditën ndërkombëtare të arsimit, ekspertët ngrenë shqetësimin për buxhetin e pamjaftueshëm.

 

Për Ndriçim Mehmetin, ndonëse kanë kaluar shumë vite e janë ndërmarrë nisma mësuesit dhe pedagogët vazhdojnë të keqpaguhen. Sa i takon nxënësve dhe studentëve ai kërkon kushte më të mira.

 

NDRIÇIM MEHMETI

 

EKSPERT ARSIMI

 

Në krahasim me atë që ne kishim menduar dikur në krahasim me 32 vjet duke që jemi mbrapa, nisur nga mësuesi i keqpaguar. Kemi kushte jo të mira, akoma n uk i kemi kushtet për mësim online nëse na bie diçka tjetër.

 

Shqetësimi kryesor në arsimin parauniversitar, për eksperten Irida Sina mbeten kurrikulat mësimore. Ajo kërkon një rishikim të tyre, për t’u afruar së paku me ato të vendeve të rajonit.

 

IRIDA SINA

 

EKSPERTE ARSIMI

 

Kemi një hap shumë të madh që patëm ndryshimin e kurrikulave, por kemi ardhur ne momentin  nëse këto a na përgjigjen kontekstit dhe kulturës së vendit tonë?

Psh matematika e diikurshme i pergjigjej më mirë mentalitetit tonë.

 

24 janari është një ditë simbol e shpallur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për të tërhequr vëmendjen për rolin dhe rëndësinë që luan arsimi.