Në një vit, 450 viktima të dhunës seksuale brenda Kishës Katolike u njohën në Francë dhe u mbështetën nga Komisioni për Njohje dhe Rehabilitim (CRR), 36 prej të cilave kanë marrë kompensim financiar, sipas shifrave të publikuara nga autoriteti.

Struktura u krijua në fund të vitit 2021 pas raportit kulmor të Komisionit Sauvé, i cili zbuloi shtrirjen e krimeve seksuale që përfshijnë fëmijë viktima brenda Kishës Katolike që nga viti 1950.

Qëllimi i tij është të regjistrojë kërkesat për kompensim financiar ose dëmshpërblime jofinanciare nga viktimat e përdhunimit brenda Kishës Katolike dhe më pas të propozojë ndërmjetësim midis dy palëve.

Për të ndihmuar me procesin, CRR ka krijuar pyetësorë dhe tabela me shumat e sugjeruara të parave, që variojnë nga 5,000 euro deri në 60,000 euro.

Në total, “450 viktima njihen dhe mbështeten” nga një prej 25 komisionerëve të CRR-së, thekson komisioni në një deklaratë për shtyp të lëshuar pas gati një viti funksionimi.

Për këto 450 raste, CRRR-ja “i bëri 80 rekomandime për dëmshpërblim” institucioneve, ku përfshihej edhe ana financiare, edhe ajo jofinanciare.

Dhe në këto 80 raste, “kompensimi mesatar është 40,000 euro”, tha presidenti i saj Antoine Garappon për AFP.

Nga 80 rekomandimet, 37 raste janë mbyllur: për 36 janë paguar dëmshpërblime financiare, ndërsa një viktimë nuk ka kërkuar dëmshpërblim financiar, sipas CRR.

Për 43 të tjerat, CRR ka lëshuar njoftime, por procesi nuk ka përfunduar, sipas komisionit.

Komiteti thekson se “ndër 450 viktimat, 85% ishin të mitur në kohën e krimeve. 71% e këtyre viktimave të mitura janë meshkuj, ndërsa dy të tretat e viktimave të rritura janë femra”. Sipas komitetit, “sulmet u zhvilluan kryesisht midis viteve 1960 dhe 1980″.

Dëmshpërblimet jofinanciare më të kërkuara nga viktimat janë “thirrja për dëshmi për të kërkuar viktima të tjera, duke ditur historikun e autorit dhe duke njohur seriozitetin e asaj që u shpalos në një institucion të caktuar fetar”.