Deputetët e Evropës kanë miratuar një rezolutë që parashikon një proces gjyqësor kundër Komisionit Evropian, nëse nuk plotëson kërkesën e Parlamentit Evropian, për shkak të moszbatimit të mekanizmit për kushtëzimin e përdorimit të fondeve evropiane në respekt të sundimit të ligjit.

Instrumenti për lidhjen e përdorimit të fondeve evropiane me respektimin e sundimit të ligjit ka qenë në fuqi që nga 1 janari 2021, dhe eurodeputetët theksojnë në rezolutë se Komisioni nuk ka marrë ende masa konkrete sipas rregullave të reja dhe nuk ka dhënë udhëzime mbi zbatimin e Rregullores deri më 1 qershor, i cili është afati i caktuar nga PE në 25 mars.

Prandaj Parlamenti Evropian urdhëroi Presidentin e tij, David Sassoli, të “thërriste Komisionin për të përmbushur detyrimet e tij sipas rregullores” brenda dy javësh.

Parlamenti, ndërkohë, “do të fillojë menjëherë përgatitjet e nevojshme për një çështje të mundshme gjyqësore kundër Komisionit sipas nenit 265 TFEU (Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian)”, rezoluta u miratua me 506 vota.

Kishte 150 deputetë kundër, dhe 28 abstenuan.

Artikulli i përmendur u mundëson institucioneve evropiane që të padisin njëri-tjetrin përpara Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian, nëse konsiderojnë se ka pasur një shkelje të Traktatit.

Kundërshtimi i Polonisë dhe Hungarisë

Në samitin e udhëheqësve evropianë në fund të vitit të kaluar, u ra dakord për të miratuar një rregullore mbi kushtëzimin në lidhje me sundimin e ligjit, e cila ka kohë që është kundërshtuar nga Polonia dhe Hungaria.

Sidoqoftë, atëherë u arrit një kompromis që vendimi për të lidhur ndarjen e fondeve evropiane me shtetin e së drejtës nuk zbatohet derisa të miratohet nga Gjykata e Drejtësisë.

Hungaria dhe Polonia, të cilat janë ndjekur penalisht për shkelje të mundshme të sundimit të ligjit, ngritën një proces gjyqësor në mars në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë (GJED) për të vendosur nëse mekanizmi i kushtëzimit përbën shkelje të Traktatit të BE.

Me marrëveshje në fund të vitit, Komisioni ra dakord të mos veprojë sipas rregullores derisa të miratohen udhëzimet për zbatimin e saj.

Komisioneri për Buxhet dhe Administratë Johannes Hahn shprehu habi për nismën e Parlamentit Evropian.

“Komisioni ka përgatitur udhëzime shumë të qarta për të sjellë qartësi në zbatimin e kësaj rregulloreje,” tha ai, duke shtuar se udhëzimet nuk do të ndryshonin rregulloren.

Disa deputetë theksuan se për shkak të moszbatimit të rregullores, disa vende, të tilla si Polonia dhe Hungaria, vazhdojnë të shkelin rregulloret.