Në seancën plenare të kësaj jave, Parlamenti Evropian miratoi një raport mbi plakjen e Evropës, në të cilin i bëri thirrje Komisionit Evropian të nisë projekte pilot për kujdes cilësor për të moshuarit dhe të mbështesë vendet anëtare në zbatimin e politikave për mbrojtjen e të moshuarve.

Raporti “Plakja e Kontinentit të Vjetër – Mundësitë dhe Sfidat në lidhje me Politikën e Plakjes pas vitit 2020”, miratuar nga PE me 479 vota pro, 103 kundër dhe 113 abstenim, thotë se vlerësimi i njerëzve të moshuar dhe luftimi i diskriminimit ndaj tyre është i mundur vetëm me politika që bazohen në solidaritetin ndërmjet brezave.

Parlamenti Evropian i bën thirrje KE-së të mbështesë Shtetet Anëtare dhe rajonet e tyre në zbatimin e politikave të shëndetshme të plakjes dhe të nisë projekte pilot në nivel rajonal për të zhvilluar sisteme solide të mbrojtjes afatgjatë, me çmime të përballueshme dhe të arritshme për të gjithë.

Probleme të përkeqësuara nga pandemia

Shtetet anëtare duhet të inkurajohen të përdorin më mirë fondet e BE-së, të tilla si Fondi Social Evropian plus dhe Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal, për të përshtatur infrastrukturën dhe hapësirat publike me nevojat e të moshuarve, thonë deputetët e Evropës.

Pandemia e virusit Corona ka rritur më tej dukshmërinë e çështjeve që kërkojnë vëmendje të veçantë dhe theksoi nevojën për të përfshirë një strategji specifike për të moshuarit në veprimin e BE.

Masa të tilla do të përfshinin hapjen e qendrave të kujdesit ditor pranë shkollave dhe kopshteve për të ndihmuar ndërtimin e lidhjeve ndërmjet brezave dhe parandalimin e vetmisë.