Fjalimi i Elvisit perpara personaliteteve Kroate, mes tyre dhe Presidentes se Kroacise!

#ShqiptaretperShqiptaret