Home SHQIPERIA Forcimi i sigurisë kibernetike në Shqipëri, qeveria shqiptare miraton memorandumin pas skandalit të pagave

Forcimi i sigurisë kibernetike në Shqipëri, qeveria shqiptare miraton memorandumin pas skandalit të pagave

0
Forcimi i sigurisë kibernetike në Shqipëri, qeveria shqiptare miraton memorandumin pas skandalit të pagave

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Janar 2022:

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE GRUPIT JONES INTERNATIONAL, PËR FORCIMIN E SIGURISË KIBERNETIKE TË INFRASTRUKTURËS KRITIKE PËR SHQIPËRINË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.2/2017, “Për sigurinë kibernetike”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Grupit Jones International, për forcimin e sigurisë kibernetike të infrastrukturës kritike për Shqipërinë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI

ARBEN AHMETAJ

në Facebook, klikoni Join Group

/faxweb

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë