Subscribe kanalin tonë në Youtube për të mos humbur asnjë video të re

TIRANË – Gjykata e Apelit ka në lënë sot në fuqi vendimin e shkallës së parë lidhur me nisjen e hetimeve për autoritetin e Dosjeve.

Kallëzimi u krye nga Ilir Meta, kur mbante postin e Presidentit të Republikës, me akuzën e shpërdorimit të detyrës, falsifikimit të dokumenteve dhe përhapjes së panikut.

Prokuroria e Tiranës kishte vendosur mos nisjen e hetimit edhe pse Meta, asokohe President, pretendonte se anëtarët e autoritetit të dosjeve i kanë konsumuar këto vepra.

Më pas ishte gjykata e shkallës së parë që vendosi nisjen e hetimeve, vendimi i cili u ankimua nga organi i akuzës. Por edhe Gjykata e Apelit u shpre në favor të nisjes së hetimit.

NJOFTIMI I GJYKATES
Referuar raportimeve të mëparshme në media, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, informon sa më poshtë:
Në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, është shqyrtuar çështja penale që i përket ankuesit Ilir Metaj, me objekt: Ankimin ndaj vendimit “Për mosfillimin e procedimit penal”, datë 21.09.2022 të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në lidhje me kallëzimin penal nr. 11409, datë 06.09.2022. Paraqitur nga ankuesi, ndaj anëtarëve të Autoritetit për Informim mbi dokumetat e ish-Sigurimit të Shtetit, Tiranë.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 1959 Akti, datë 18.11.2022 ka vendosur:

1.Shfuqizimin e vendimit datë 21.09.2022 “Për mosfillimin e proçedimit penal” të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në lidhje me kallëzimin penal Nr.11409, datë 06.09.2022.

2.Detyrimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë të regjistrojë procedimin penal për kallëzimin penal nr. 11409, datë 06.09.2022 dhe të kryejë hetimet përshkruar në pjesën arsyetuese të këtij vendimi.

Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga Prokuoria pranë Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë, që kërkoi ndryshimin e vendimit të gjykatës dhe lënien në fuqi të vendimit mbi “Mosfillimin e procedimit penal”.

Në përfundim të gjykimit në apel, sot më datë 01.06.2023 në dhomë këshillimi, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, e përbërë nga Gjyqtar z. Genti Shala, vendosi:

-Lënien në fuqi të vendimit me Nr. 1959 Akti, datë 18.11.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Subscribe kanalin tonë në Youtube për të mos humbur asnjë video të re