Lëshimi i pasaportave me emrin e ri kushtetues në Maqedoninë Veriore fillon në 1 korrik, miratuar pas leximit të parë të ndryshimeve në Ligjin për Pasaportat në komisionin parlamentar.

Përfaqësuesja e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Vesna Dorevska, përpunoi ndryshimet që u bënë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, sipas të cilave dokumentet e udhëtimit do të lëshohen në maqedonisht dhe cirilikë dhe të përkthyera në anglisht dhe frëngjisht (latinisht), sipas MIA.

Pasaportat në dy gjuhë dhe shkrime

Pasaportat për qytetarët që flasin një gjuhë zyrtare tjetër nga maqedonishtja, të folura nga të paktën 20 përqind e qytetarëve në Republikën e Maqedonisë Veriore, do të lëshohen në të dy gjuhët dhe shkrimet, ndërsa pasaportat për qytetarët që flasin një gjuhë jo-maqedonase që flitet nga më pak se 20 përqind e qytetarëve, do të lëshohet në të dy gjuhët dhe shkrimet, me kërkesë të qytetarëve.

Siç u njoftua, pasaportat që përmbajnë mbishkrimin “Republika e Maqedonisë” do të jenë të vlefshme deri në datën e skadimit, por jo më vonë se 12 shkurt 2024.

Më 12 shkurt 2019, Maqedonia ndryshoi emrin e saj në Maqedoni Veriore në bazë të një marrëveshjeje për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me Greqinë.