Skip to content

Mashtrimi me punimet në godinën e prokurorisë së Elbasanit, Gjykata e Apelit liron nga burgu administratorin dhe 3 punonjësit e firmës

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë

NJOFTIM PER MEDIAN

Në kuadër të operacionit të koduar “CHILLER” , ku u bë i mundur arrestimi i shtetasave me iniciale A.L dhe VM, të dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Mashtrimit” dhe “Falsifikim i dokumentave”, në lidhje me punimet për vendosjen e sistemit të kondicionimit në godinën e Prokurorisë së Elbasanit. Referuar interesimit të medias për këtë rast njoftojmë se:

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka zhvilluar gjykimin lidhur me caktimin e masës së sigurimit “Arrest në burg”, për personat nën hetim me iniciale D.M, V.M, A.L dhe I.D, të dyshuar për kryerjen e veprave penale të “Mashtrimit” dhe “Falsifikim i dokumentave”, parashikuar nga neni 143/3 dhe 186/2 të Kodit Penal.

Me vendimin nr. 1243 Akti, datë 28.05.2022 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë vendosi:
-Caktimin si mase sigurimi ndaj personit nen hetim D.M te mases se sigurimit personal ate “Arrestit ne burg”, te parashikuar nga Neni 238 i K. Pr. Penale.
-Caktimin si mase sigurimi ndaj personit nen hetim V.M te mases se sigurimit personal ate “Arrestit ne burg”, te parashikuar nga Neni 238 i K. Pr. Penale.
-Caktimin si mase sigurimi ndaj personit nen hetim Ardian Loshi te mases se sigurimit personal ate “Arrestit ne burg”, te parashikuar nga Neni 238 I K. Pr. Penale.
-Caktimin si mase sigurimi ndaj personit nen hetim Ibrahim Dragoshi te mases se sigurimit personal ate “Arrestit ne burg”, te parashikuar nga Neni 238 I K. Pr. Penale.

-Ngarkohet Policia Gjyqesore per ekzekutimin e ketij vendimi.

Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga personi nën hetim me iniciale D.M, V.M dhe I.D
Prokuroria e Apelit Tiranë, kërkoi mospranimin e ankimeve.

Në vijim, Gjykata e Apelit Tiranë, e përbërë nga Gjyqtare znj.Alma Ahmeti, me vendimin nr. 529, datë 14.06.2022 vendosi:

– Ndryshimin e vendimit nr.1243 Akti datë 28.05.2022, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si me poshtë vijon:
-Caktimin ndaj personit nën hetim I.D, për të cilin është verifikuar masa e sigurimit me vendimin
nr.1243/1 akti datë 02.06.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si masë sigurimi personal atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në Policinë Gjyqësore” e parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale.
-Urdhërohet personi nën hetim I.D të paraqitet pranë oficerit të Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqesor Tiranë.
-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i të arrestuarit I.D nëse nuk mbahet për një masë sigurimi tjetër apo vendim denimi.
-Caktimin ndaj personit nën hetim D.M, për të cilin është zbatuar masa e sigurimit në datë 12.06.2022, si masë sigurimi personal atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në Policinë Gjyqësore” e parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale.
-Urdhërohet personi nën hetim D.M të paraqitet pranë oficerit të Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqesor Tiranë.
Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i të arrestuarit D.M nëse nuk mbahet për një masë sigurimi tjetër apo vendim denimi.
-Caktimin ndaj personit nën hetim V.M, për të cilin është zbatuar masa e sigurimit në datë
12.06.2022, si masë sigurimi personal atë të “Detyrimit për t’u paraqitur në Policinë Gjyqësore” e parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale.
-Urdhërohet personi nën hetim V.M të paraqitet pranë oficerit të Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqesor Tiranë.
-Urdhërohet lirimi i menjëhershëm i të arrestuarit V.M nëse nuk mbahet për një masë sigurimi tjetër apo vendim denimi.
-Urdherohet Prokuroria e Apelit Tirane per ekzekutimin e ketij vendimi.
-Kundër këtij vendimi mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 45 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.

/faxweb

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë