Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog

Gjatë dekadave të fundit, mbipesha dhe obeziteti kanë arritur përmasa epidemike në mbarë botën, me një rritje nga 29,8 në 36,9% tek meshkujt e rritur dhe nga 29,8 në 38% tek femrat e rritura.

Rritja e obezitetit është veçanërisht shqetësuese në vendet në zhvillim dhe në sektorët më të varfër socio-ekonomikë, pasi ndikimi i tij në shëndetin dhe vdekshmërinë globale përkeqësohet nga faktorë shoqërues si ushqimi joadekuat gjatë shtatzënisë (duke çuar në një numër të reduktuar të nefroneve dhe qelizave endokrine të pankreasit në lindje) një mënyrë jetese sedentare dhe një prevalencë e lartë e hipertensionit dhe diabetit të tipit 2. Rezultati përfundimtar është një mjedis i përsosur për shfaqjen e sëmundjes kronike të veshkave (SKK).

Mbetet e paqartë pse vetëm disa subjekte me obezitet zhvillojnë SKK. Disa studime kanë treguar se ekzistojnë fenotipe të ndryshme të obezitetit, obez i shëndetshëm metabolik dhe obez i pashëndetshëm metabolik. Profili i shpërndarjes së yndyrës është një element kyç në këtë dallim; Obezët metabolikisht të shëndetshëm kanë më shumë masë yndyrore nënlëkurore, më pak viscerale dhe depozitim më të ulët të yndyrës ektopike në mëlçi, veshka dhe muskuj skeletorë sesa individët jo të shëndetshëm metabolikisht. Komponentët e sindromës metabolike (hipertensioni, hipertrigliceridemia, HDL-kolesteroli i ulët dhe nivelet e larta të glukozës në serum) lidhen ngushtë me shpërndarjen tipike të yndyrës së obezëve jo të shëndetshëm metabolikisht dhe studimet e fundit kanë sugjeruar që shfaqja e SKK është e lidhur me sindromën metabolike dhe depozitimi i yndyrës viscerale.

Ky rrezik më i lartë i SKK dhe ESKD në mesin e pacientëve me obezitet nuk prek vetëm popullatën e rritur. Fëmijët obezë me obezitet janë raportuar të kenë veshka më të mëdha, një fluks të rritur renale sesa fëmijët jo obez dhe një rrezik më të madh për të zhvilluar ESKD më vonë në jetë.

Është vlerësuar se në 15-30% të pacientëve me SKK, mbipesha dhe obeziteti luajnë një rol kyç patogjen. Një rishikim sistematik i kohëve të fundit dhe meta-analiza e grupeve gjatësore sugjeroi se obeziteti është një parashikues i pavarur për SKK-në e re. Obeziteti gjithashtu mund të ndikojë negativisht në prognozën e shumë sëmundjeve të veshkave me mekanizma të ndryshëm patogjenë. Për shembull, në disa entitete të tilla si nefropatia IgA, një BMI i ngritur shoqërohet me hipertension, proteinuri të rritur dhe një gjasë më të madhe të ESKD , dhe gjetjet e fundit në pacientët me ADPKD (sëmundja e veshkave polikistike autosomale dominante) treguan se mbipesha dhe veçanërisht obeziteti është i lidhur fort me shkallën e progresionit të ADPKD në fazën e hershme, siç matet me ndryshimin vjetor të përqindjes në pjerrësinë e TKV dhe eGFR.

Subscribe kanalin tonë në Youtube për të mos humbur asnjë video të re