Mjeket e Spitalit Continental shpjegojne problemet e femijeve me aftesi te ndryshme, ecuria e tyre!