Nga nesër maskat do të bëhen te detyrueshme, por ministria ka bërë publike edhe disa përjashtime.

Kështu, përjashtohen të gjitha rastet kur përdorimi i maskës dëmton shëndetin sipas rekomandimit të mjekut të familjes.

Po ashtu të përjashtuar nga përdorimi i maskës janë personat që ushtrojnë aktivitet sportiv apo edhe ata që lëvizin me biçikletë.

RASTET PËRJASHTIMORE TË PËRDORIMIT TË BARRIERËS MBROJTËSE (MASKËS) janë:

Në të gjitha rastet kur përdorimi i maskës dëmton shëndetin sipas rekomandimit të mjekut të familjes*).
Nga persona me sëmundje që i bëjnë të paaftë për përdorimin maskës*).
Gjatë ushtrimit të aktiviteteve sportive.
Nga persona të cilët lëvizin të vetëm me biçikletë, motoçikletë apo monopatinë.
Kur në makinë është vetëm drejtuesi i mjetit ose persona që kanë lidhje familjare me të
Në aktivitete që mund të shkaktojnë lagien e maskës, si p.sh. gjatë larjes në pishinë, liqen ose në det.
Në shtëpi me anëtarët e ngushtë të familjes.

Drejtoresha e ISHP, Albana Fico tha se atyre që për shkak të moshës, shëndetit ose për arsye të paaftësisë nuk bartin maskë, do t’u kërkohet dokumentacioni shëndetësor që verifikon statusin aspo vërtetimi respektiv.