Pamje vërtetë prekëse janë shfaqur këto ditë, kur Australia po përballet me zja rre të shumta apokaliptike, ku shumë kafshë kanë humbur jetën si pasoj e zja rrit që ka përfshirë një pjesë të madhe të vendit, ndërsa shumë vullnetar janë angazhuar për shpëtimin e kangurëve dhe kafshëve të tjera që janë në rre zik.

Është për të ardhur keq që ne njerëzit shpesh harrojmë rëndësinë e
mirënjohjes. Është një vlerësim mirënjohës për atë që marrim, një mënyrë
për të pranuar mirësinë në jetën tonë.

Për dallim nga disa njerëz, kafshët kurrë nuk harrojnë të na falënderojnë për dashurinë dhe kujdesin që u japim atyre. Këtë e vërteton edhe sjellja e këtij kanguri, pasi që i shpëtohet jeta nga vullnetarët në Australi.