Ministra Kushi:

“Kam një lajm të mirë: Miratuam vendimin për kodifikimin e programeve të studimit. Nënkupton organizimin e programeve në kode që identifikojnë fusha të ngjashme. Sipas ligjit, të gjitha programet e studimit që kanë të njëjtin emërtim duhet të jenë të ngjashme në kodifikimin e tyre. Përfitojnë institucionet, universitetet do të rrisin koherencën e tyre. Përfitojnë institucionet politikbërëse. Përfitojnë edhe studentët, edhe kur bëjnë transferimin e studimeve nga një universitet në një tjetër. I jemi referuar sistemit të ISKED. Ky është një hap për rritjen e cilësisë në universitetet tona”

në Facebook, klikoni Join Group

/faxweb