Pas Tiranës ndryshon edhe prefekti i Elbasanit, shkarkohet Spiro Maliqi

Spiro-Maliqi.jpg

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë

Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Spiro Maliqi, prefekt i Qarkut të Elbasanit, lirohet nga kjo detyrë.
Znj. Majlinda Perriu emërohet prefekt i Qarkut të Elbasanit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë