Ibrahim Aybek, i cili jeton në Portugali tha se kompania globale “Teleperformance”, e cila ofron shërbime të komunikimit dhe digjitalizimit të markës e ndërpreu kontratën e tij pasi ai kërkoi ndryshimin e orëve të pushimit për faljen e xhumasë.

Aybek deklaroi se po mendonte të padiste kompaninë për këtë arsye. Aybek i cili u pranua në trajnim në prill për të punuar si përfaqësues i klientëve në një projekt reklamues në kompaninë “Teleperformance” për AA tha se u pushua nga puna pasi kërkoi ndryshimin e pushimit pasdite në mënyrë që të mund të merrte pjesë në namazin e xhumasë.

Aybek, i cili gjithashtu ka nënshtetësi portugeze tha se pas një kërkese të kompanisë në lidhje me namazin e xhumasë, një menaxher i tha: “Ose do të largohesh nga kjo kompani ose do e lësh xhumanë. Zgjidh njërën”.

Ai theksoi se i është nënshtruar mobingut në njësinë ku ndodhej në kompani pas kërkesës së tij për namazin e xhumasë. “Nuk dua pushim, xhamia është ngjitur me kompaninë. Unë them: ‘Më lejoni të shfrytëzoj kohën time të drekës në orën 13:30-14:30’. Dreka tashmë është 1 orë. Ne tashmë punojmë në një kompani me orar fleksibël pune. Kjo është një çështje që mund të zgjidhej lehtësisht pa shkuar ndonjëherë te një mbikëqyrës, por ata e zmadhuan çështjen sepse ishin islamofobikë, e përshkallëzuan herën e fundit dhe erdhi deri në shkarkimin tim”, tha Aybek.

Aybek nënvizon se kjo është çështje lirie.

Duke thënë se në kompani ka nisur një hetim administrativ për gjendjen e tij dhe është në pritje të rezultatit, Aybek tha: “Këtu është një institucion që merret me ksenofobinë, unë kam bërë një ankesë në këtë institucion. Kërkesa ime po shqyrtohet”.

Aybek deklaroi se pas përfundimit të hetimit të brendshëm administrativ dhe aplikimeve që ai bëri në Komisionin e Ksenofobisë, po shqyrtonte ngritjen e padive të veçanta kundër kompanisë dhe aplikuesve të mobingut.

Përgjigje nga kompania ndaj akuzave të Aybek

Gazetari i AA-së pyeti kompaninë “Teleperformance” për arsyet e shkarkimit të Aybek dhe lidhjen e saj me kërkesën e Aybek për namazin e xhumasë.

Në përgjigjen me shkrim të dërguar nga burime zyrtare të kompanisë “Teleperformance”, thuhet se rrethanat që çuan në shkarkimin e Aybek për shkak të respektimit të të drejtave të tij personale nuk mund të shpjegoheshin. “Ne mund të konfirmojmë se nuk kemi punësuar apo shkarkuar asnjë nga punonjësit tanë në bazë të preferencave të tyre fetare”, thuhet në përgjigjen e kompanisë.

Në pyetjen nëse kërkesa e Aybek për adhurimin e tij ishte arsyeja kryesore e shkarkimit të tij, më tej thuhet: “Aybek kërkoi leje për t’u falur gjatë procesit të pranimit të tij. Orari i tij i punës u përshtat në përputhje me orarin e faljes. Pas përfundimit të procesit të rekrutimit, ‘Teleperformance Portugal’ e punësoi atë. Pas vlerësimeve të rregullta të performancës, kontrata e Ibrahim Aybek u ndërpre gjatë periudhës ligjore të provës”.

Burimet e kompanisë thanë se “Teleperformance” ka më shumë se 13 mijë punonjës nga 111 kombësi që shërbejnë në 35 gjuhë dhe argumentuan se pikëpamjet fetare dhe praktikat fetare të punonjësve respektohen dhe nuk ka diskriminim.

Situata e Aybek çoi në diskutimin e lirisë së fesë dhe adhurimit në vend.

Diario Noticias (DN), një nga gazetat kryesore të vendit, intervistoi gjithashtu Aybek dhe pyeti kompaninë “Teleperfomance” rreth arsyeve të shkarkimit të Aybek.

Ndërsa kompania nuk specifikoi asnjë arsye në përgjigjen e saj për DN, ajo theksoi se kontrata e Aybek u ndërpre gjatë periudhës së provës.
Burimi: AA