Komisioneri i Zgjerimit i BE Oliver Varhelyi tha të enjten se ishte i nevojshëm një “transformim pozitiv i mjedisit mediatik” në rajon dhe se Brukseli i kushtoi shumë rëndësi reformave të medias në procesin e zgjerimit.

Në konferencën në internet “Liria e Mediave në Ballkan”, e organizuar nga portali bullgar Euractiv, ai tha se liria e medias, liria e shprehjes dhe pluralizmi i medias janë thelbësore në procesin e pranimit në Bashkimin Evropian, se ato janë të rëndësishme për debat i lirë, i hapur dhe i informuar dhe të përfaqësojë shtyllat mbi të cilat ndërtohet çdo demokraci.

“Demokracia nuk mund të funksionojë pa media të lira dhe të pavarura,” tha Varhelyi.

Ai kujtoi se raporti i fundit i Komisionit Evropian për integrimin evropian vlerësoi se përpjekjet janë ende të nevojshme për të siguruar pavarësinë e medias dhe lirinë e shprehjes në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Varhelyi theksoi rëndësinë e aftësimit të gazetarëve për të punuar pa ndërhyrje, presion dhe frikësim, duke siguruar raportim cilësor, transparencë në financimin e mediave publike dhe private dhe pavarësinë e organeve rregullatore.

Liria e medias mbron të drejtat e tjera

Meglena Kuneva, Ambasadorja e BE-së në Këshillin e Evropës dhe Komisionerja e parë evropiane e Bullgarisë, theksoi se liria e medias nuk mund të shihet e veçuar nga të drejtat e tjera të njeriut, duke përfshirë shprehjen e lirë, mbledhjen, gjykimin e drejtë

“Të gjitha të drejtat e njeriut janë njësoj të rëndësishme, por liria e mediave është një e drejtë e veçantë që sjell në rregull, ose jo nëse nuk ekzistojnë, të gjitha të drejtat e tjera. Liria e medias mbron të drejtat e tjera të njeriut”, tha Kuneva.

BE-ja, si roje e medias dhe demokracisë

Pavol Salaj nga Reporterët pa Kufij vlerësoi se gazetaria në Ballkanin Perëndimor është në krizë dhe se nevojiten masa urgjente për të mbështetur lirinë e medias.

Ai vuri në dukje se mediat janë rojet e demokracisë dhe se BE duhet të jetë kujdestari i medias (qen), dhe kështu i demokracisë.

“BE është një qen i madh sot, por ka dhëmbë të vegjël dhe kafshon shumë pak. Ne besojmë se BE, si një qen roje për lirinë e medias, duhet të ketë dhëmbë të fortë”, tha Salaj.

Ai shtoi se BE duhet të kuptojë lirinë e medias si një liri themelore që garanton liritë e tjera.