Shteti gjerman do ta lehtësojë procesin e punësimit të personave të kualifikuar edhe për vendet jashtë Bashkimit Europian

Me ligjin e ri që do të hy në fuqi duke filluar nga viti 2020 parashikohet që të gjithë personat që nuk janë pjesë e BE-së porse kanë kualifikimet e duhura për në Gjermani, të marrin një lejeqëndrim prej gjashtë mujore në mënyre qe te kene mundesi që të gjejnë punë në mënyrë të pavarur, por me kushtin që të perballojne jetesen me të ardhurat e tyre personale.

Kurse me ligjin aktual, për punësim i jepet prioritet shtetasve vendas që janë tashmë pjesë e BE-së.

Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, prioritet do të kene ata punëtorë që posedojnë kualifikimet e duhura, pa marrë parasysh nga cili shtet vijnë.