Vetëm 60 përqind e forcave ushtarake dhe armëve në vendet anëtare të BE në dispozicion të NATO-s janë gati për vendosjen në terren, sipas rishikimit të parë të mjedisit evropian të mbrojtjes në histori.

Ambienti i mbrojtjes në vendet anëtare të BE karakterizohet nga fragmentimi, mospërputhja dhe shpenzime dukshëm më të ulta për bashkëpunimin e mbrojtjes krahasuar me kriteret e përbashkëta të pajtuara, sipas një raporti nga Agjencia Evropiane e Mbrojtjes (EDA), paraqitur të premten në një konferencë video të ministrave të Mbrojtjes.

“Bashkimi Evropian nuk ka aftësitë e kërkuara ushtarake që janë në dispozicion dhe që korrespondojnë me nivelin e ambicieve në fushën e mbrojtjes,” thotë raporti.

Vetëm 60 përqind e forcave ushtarake dhe armëve në anëtarët e BE nominalisht të disponueshëm për NATO janë gati për vendosjen në tokë, thekson raporti.

“Kur bëhet fjalë për shpenzimet e mbrojtjes, planifikimin dhe bashkëpunimin, do të nevojitet një punë afatgjatë dhe e vazhdueshme për të adresuar problemin e copëzimit të kushtueshëm dhe për të korrur përfitimet e sinergjive dhe ndërveprimit të përmirësuar në operacionet ushtarake,” tha raporti.

Ky rishikim i parë i mjedisit evropian të mbrojtjes në histori, raporti i Rishikimit Vjetor të Koordinuar të Mbrojtjes (CARD), adreson zhvillimin e aftësive ushtarake, kërkimin dhe teknologjinë, mbështetjen e industrisë dhe aspektet operacionale.

Raporti përmend gjashtë shembuj ku bashkëpunimi i përbashkët midis vendeve anëtare do të kursente para dhe do të forconte aftësitë ushtarake.

Kjo thekson zhvillimin e rezervuarit të gjeneratës së re në 10 vitet e ardhshme, ku 11 shtete anëtare kanë shprehur interes për bashkëpunim.

Më pas rekomandohet të zëvendësohen anijet patrulluese bregdetare dhe detare në dekadën e ardhshme dhe të zhvillohet një qasje për platformat detare modulare në nivelin e BE.

Zona tjetër është modernizimi i pajisjeve ushtarake dhe armatimeve përmes prokurimit të përbashkët të sistemeve ekzistuese dhe zhvillimit të aftësisë së Evropës për t’u mbrojtur kundër sistemeve të dronëve në mënyrë që të përmirësojë mbrojtjen e forcave.

Rekomandohet të zhvillohet një qasje evropiane ndaj mbrojtjes hapësinore në mënyrë që të përmirësohet qasja në shërbimet hapësinore dhe mbrojtja e burimeve hapësinore.

 

loading...