Rreth 59,3 për qind e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NMV) në Amerikën Latine menaxhohen nga gratë, tregoi një studim i fundit, ndërsa bota shënon 8 Marsin-Ditën Ndërkombëtare të Gruas.

Duke cituar studimin e kompanisë Alegra, që merret me sipërmarësi dhe shërbime kontabiliteti për NMV-të, njoftoi se Kosta Rika ka numrin më të lartë të grave që drejtojnë ndonjë NMV me 65,9 për qind.

Sipas të dhënave, pasojnë Kolumbia me 62,1 për qind dhe Argjentina me 58,9 për qind.

“Pjesëmarrja e grave pushoi së qeni çështjen e hendekut gjinor dhe filloi të bëhet një çështje e rëndësishme për gratë në sektorë të ndryshëm të NMV-ve”, tha Patricia Rios, udhëheqëse administrative e Alegra-s, në një deklaratë, duke iu referuar ndërmarrjeve të mesme, mikro dhe të vogla, nga NMMV.

Rios theksoi se “shifrat tregojnë se më shumë se 50 për qind e menaxhimit administrativ drejtohet nga gratë, që është një arritje që ndihmon për të kuptuar pozicionin e grave në sipërmarrjen e Amerikës Latine”.