Oliver Varhelyi

“Në Tiranë sot për një samit rajonal me drejtuesit e  Ballkanit Perëndimor. Një vizitë të shpejtë në punimet e mbështetura nga #EU mbi Muzeun Historik Kombëtar dhe mozaikun në Sheshin Skënderberg të Tiranës”

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>In <a href=”https://twitter.com/hashtag/Tirana?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#Tirana</a> today for a regional summit with the leaders of <a href=”https://twitter.com/hashtag/WesternBalkans?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#WesternBalkans</a>. Had a quick visit to <a href=”https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#EU</a> supported works on National History Museum &amp; mosaic on Tirana Skanderberg Square. <a href=”https://twitter.com/hashtag/EU4culture?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#EU4culture</a> <a href=”https://t.co/VL1SXll6Tg”>pic.twitter.com/VL1SXll6Tg</a></p>&mdash; Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) <a href=”https://twitter.com/OliverVarhelyi/status/1402908488679018499?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 10, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

/faxweb