Projekti “Drejtësi për të gjithë” në Shqipëri, i financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, iu bën thirrje nëpunësve të aplikojnë për t’u bërë pjesë e sistemit të drejtësisë dhe për të ndihmuar në shqyrtimin e dosjeve të prapambetura.

Ishte vetë SHBA, që ngriti shqetësimin e mijëra dosjeve të pashqyrtuara nëpër gjykatat shqiptare, duke thënë se do të punësojë persona, që do të ndihmojnë në shqyrtimin e tyre.

Marrëveshja është nënshkruar nga Kshilli i Lartë Gjyqësor dhe USAID për dosjet që “flenë” në Gjykatën e Lartë. Në dokumentin që shoqëron këtë shkrim sqarohen të gjitha procedurat dhe dokumentet që duhen për të aplikuar, si dhe kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët.

bro_posting_and_sow_final_alb_2479_2480-1