Në këtë artikull, do të gjeni një foto që nuk kërkon njohuri të matematikës ose shkencës, por do t’ju sfidojë vëmendjen tuaj.

Stacioni i autobusit, ky ilustrim ka 2 gabime.

Ai mund t’i gjeni dot?

Ata që nuk i gjejnë këto dy gabime, përgjigjen ua themi ne: Mungojne fshireset e xhamit dhe pasqyrat anesore