Sipas marrëveshjes, Turqia merr përsipër t'i dhurojë Shqipërisë një spital me 150 shtretër që po ndërtohet në Fier, dhe pajisjet mjekësore, materialet dhe orenditë për t'u përdorur në këtë spital.