Shqipëria, duke nisur nga 1 qershori 2021, mori Presidencën 1-vjeçare të Nismës Adriatiko-Joniane (NAJ) dhe Strategjisë së Bashkimit Evropian për Rajonin e Adriatikut dhe Jonit (EUSAIR).