Në kantierin e Spitalit Rajonal Memorial në Fier puna vijon papushim, me tre turne për të realizuar brenda afateve të parashikuara një prej veprave më të rëndësishme të infrastrukturës spitalore në Shqipëri.