Strasburgu “shpëton” Vatikanin: S’mund të paditet!

karolicka_crkva_epa.webp.webp

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë

Vatikani nuk mund të padiet në gjykatat evropiane sepse është një shtet sovran, sipas vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) në Strasburg.

Prandaj, gjykata hodhi poshtë padinë e viktimave të mbijetuara të abuzimit të kryer nga kleri katolik.

Ishte rasti i parë para GJEDNJ -së që merrej me imunitetin e Selisë së Shenjtë, tha gjykata në vendim.

Një grup prej 24 personash nga Belgjika, Franca dhe Holanda, të cilët i mbijetuan abuzimit me priftërinjtë katolikë, u përpoqën të padisin udhëheqësit e Selisë së Shenjtë dhe të Kishës Katolike para gjykatave belge në vitin 2011, por gjykatat e vendit vendosën se ata nuk kishin juridiksion mbi Vatikanin. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, duke shpjeguar vendimin e saj.

Të mbijetuarit e abuzimit, të cilët thanë se ishin abuzuar nga priftërinjtë si fëmijë, luftuan përmes sistemit gjyqësor belg para se të paraqisnin një padi në Gjykatën Evropiane në 2017.

Viktimat e abuzimit seksual pohuan se atyre iu ishte mohuar e drejta për qasje në gjykatë, sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila thotë se çdokush ka të drejtën për një gjykim të drejtë.

Paditësit fillimisht ngritën një padi për veprim klasor në Gjykatën Themelore të Gentit në korrik 2011.

Gjykata në Ghent mohoi juridiksionin

Ata argumentuan se të pandehurit duhet të paguajnë 10.000 euro kompensim për secilin të mbijetuar në kompensim “për politikën e heshtjes së Kishës Katolike në lidhje me abuzimin seksual”.

Në tetor 2013, gjykata në Ghent mohoi juridiksionin në rastin e Selisë së Shenjtë, thuhet në verdikt.

Aktgjykimi i Gjykatës për të Drejtat e Njeriut u dha në një raport prej gjashtë me një në rastin e J.C. dhe të tjerë kundër Belgjikës, ku gjyqtarët morën qëndrimin e shumicës se Vatikani ishte një shtet sovran që nuk mund të paditej dhe se nuk kishte asgjë “të paarsyeshme ose arbitrare” në gjykatat belge kur ishte fjala për të marrë një pozicion të tillë.

Vendimi nuk është ende përfundimtar dhe çdo palë në procedurë mund të bëjë një apel i cili do të kalojë nëpër një procedurë rishikimi nga Dhoma e Madhe brenda tre muajve nga dhënia e vendimit.

Vendimi në favor të Selisë së Shenjtë u mor në një kohë kur Kisha Katolike po përballet me raste të dokumentuara, të shumta abuzimi seksual që përfshijnë dekada dhe kur një numër në rritje viktimash po bashkohen në luftën për drejtësi.

Ndajeni këtë artikull me të tjerë duke klikuar ikonat më poshtë