Senati i Universitetit të Tiranës pranon kërkesat e studenteve.
 
Pas mbledhjes së radhës këtë të mërkurë Senati Akademik i Universitetit të Tiranës në mbështetje të protestës të studentëve dhe në zbatim të kompetencave të tij ligjore sqaroi nëpërmjet një deklarate për mediat se sqaroi se nuk ka bërë asnjë kërkesë për vendosje tarifash për provimet e mbartura (pika 4 e shfuqizuar e VKM-së).
 
 
Ky institucion sqaron gjithashtu se mbështet kërkesën e studentëve për përgjysmimin e tarifave të shkollimit, dhe për këtë arsye ngarkon Bordin e Administrimit të bëjë përllogaritjen e efekteve financiare për UT-në.
 
 
Madje Universiteti I Tiranës bën me dijë se në kuadër të arsimit cilësor, etikës në kërkim, transparencës dhe përfshirjes më të gjerë të studentëve, merr përsipër të përshpejtojë të gjitha mekanizmat përkatëse materiale dhe proceduriale për realizimin e kërkesës së studenteve për përgjysmim të tarifave të studimit brenda këtij viti akademik.
 
 
Gjithashtu bëhet e ditur se në aktet e brendshme të Universitetit të Tiranës do të parashikohen rregulla të qarta për rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në veprimtaritë akademike dhe financiare.
 
 
Universiteti i Tiranës merr përsipër ngritjen e një grupi të përbashkët pune pedagogë-studentë për shqyrtimin e të gjitha problematikave të ngritura si dhe të çështjeve të tjera që lidhen me përmirësimin e veprimtarisë së UT-së.
 
 
Në një kohë që Senati I UT-së ka plotësuar disa nga pikat që ishin vënë si kërkesa të panegociueshme, pikat e tjera mes të cilave edhe Karta e Studentit mbeten në dorë të Ministrisë së Arsimit dhe Qeverisë.
 
Me poshte deklarata e plote e Senatit Akademik te UT:
 
Deklaratë e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës!
Senati Akademik i Universitetit të Tiranës në mbledhjen e tij të datës.12.12.2018, në mbështetje të protestës të studentëve dhe në zbatim të kompetencave të tij ligjore, vendosi unanimisht që të shprehet me këtë deklaratë:
1. Universiteti i Tiranës nuk ka bërë asnjë kërkesë për vendosje tarifash për provimet e mbartura (pika 4 e shfuqizuar e Vendimit nr.288, datë 21.5.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë”).

2. Universiteti i Tiranës mbështet kërkesën e studentëve për përgjysmimin e tarifave të shkollimit, dhe ngarkohet Bordi i Administrimit të bëjë përllogaritjen e efekteve financiare për UT-në.
3. Në kuadër të arsimit cilësor, etikës në kërkim, transparencës dhe përfshirjes më të gjerë të studentëve, merr përsipër të përshpejtojë të gjitha mekanizmat përkatëse materiale dhe proceduriale për realizimin e tyre brenda këtij viti akademik.
4. Në aktet e brendshme të Universitetit të Tiranës do të parashikohen rregulla të qarta për rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në veprimtaritë akademike dhe financiare.
5. Universiteti i Tiranës merr përsipër ngritjen e një grupi të përbashkët pune pedagogë-studentë për shqyrtimin e të gjitha problematikave të ngritura si dhe të çështjeve të tjera që lidhen me përmirësimin e veprimtarisë së UT-së.
SENATI AKADEMIK 
UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Subscribe kanalin tonë në Youtube për të mos humbur asnjë video të re