Një nga pikat më të rëndësishme të Samitit qe ka nisur ne Tirane mes lidereve te BE dhe vendeve te Ballkanit Perendimor , është çështja e tarifave roaming mes vendeve te BE dhe atyre te rajonit tonë.

 

Kësisoj është nënshkruar marrëveshja e tarifave roamning mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian.

 

Kjo marrëveshje parashikon tarifa më të ulëta për qytetarët e Ballkanit në vendet e unionit.

 

Ky vendim pritet që të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm.