Është nënshkruar marrëveshja e tarifave roamning mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian.

 

Kjo marrëveshje parashikon tarifa më të ulëta për qytetarët e Ballkanit në vendet e unionit.

 

Ky vendim pritet që të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm.

https://berati.tv/wp-content/uploads/2023/02/makina-me-qera.png