Gjyshja e 17-vjeçar turk me autizëm, Ozan Mamish, ka ndihmuar nipin e tij që rë memorizojë  Kur’anin dhe kuptimin e tij në 6 gjuhë të ndryshme.

Ajo arriti të zbulojë interesin e nipit të saj për Kur’anin në moshën 5 vjeçare teksa ajo po lexonte Kur’an, kështu që ajo vazhdoi të lexojë edhe një faqe tjetër nga pjesa që po lexonte dhe priti për reagimin e tij. Kështu arriti të zbulonte një lloj reagimi të veçantë ndaj leximit të Kuranit dhe u përpoq ta nxiste dhe ta kultivonte këtë dëshirë gjatë rritjes.

Ai tani është një hafiz i Kur’anit dhe mund ta përkthejë kuptimin e tij në gjuhë turke, frënge, angleze, urdu, gjermane dhe ruse.